Prizë elektrike për furnizimin me energji elektrike